SẢN PHẨM SỨC KHỎE

Chất lượng thực phẩm đông lạnh công nghệ mỹ

Thực phẩm chứa các chất hữu cơ dễ phật hủy, đặc biệt là thịt chứa nhiều protein, peptid có thể chuyển hóa… gây mùi ôi thiu, khó chịu. Thực phẩm, nông sản được đông lạnh để bảo quản lâu hơn, tránh tiêu hao trong quá trình dự trữ, bảo quản và vận chuyển đến tay […]